skip to content

         NIEUWTJES        


 

 Dagprijs

Volgende dagprijzen worden vanaf 1 januari 2016 gehanteerd met goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk welzijn, d.d. 24 november 2014:

Algemene dagprijs:  

    Voor een éénpersoonskamer

       - Ronsenaars:         45,13 Euro

       - Niet Ronsenaars:  49,01 Euro

     Voor een tweepersoonskamer 

       - Ronsenaars:        41,27 Euro

       - Niet Ronsenaars: 46,44 Euro 

Daarnaast zijn er in een volledig vernieuwde vleugel luxe-kamers beschikbaar aan volgende dagprijs, goedgekeurd voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24 september 2015: 

    Voor een eenpersoonskamer

      - Ronsenaars:       49,64 Euro

      - Niet Ronsenaar: 53,91 Euro 

    Voor een tweepersoonskamer

      - Ronsenaars:    45,81 Euro
 
      - Niet Ronsenaars:51,55 Euro
 
 
Deze prijzen omvatten: 
 • incontinentiemateriaal
 • aansluiting en abonnement telefoon en TV- distributie
 • naamtekening persoonlijke kledij
 • desgevallende logopedische behandeling door een logopediste verbonden aan de instelling
 Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:
 • remgeld op dokterskosten, laboratoriumonderzoeken, technische onderzoeken, hospitalistatiekosten en geneesmiddelen
 • kosten voor persoonlijke was en nieuwkuis (niet verplicht)
 • naaiwerk aan persoonlijke kledij, labelering kledij (prijslijst beschikbaar)
 • ziekenfondsbijdragen
 • vervoerkosten
 • gesprekskosten voor telefoon
 • persoonlijk koelkastje op de kamer
 • kosten verbonden aan filosofische, godsdienstige of morele bijstand
 • kosten van kapper, pedicure en manicure
 • het gebruik van dranken in de cafetaria
 • tussenkomsten voor animatieactiviteiten en uitstappen waaraan men facultatief deelneemt
 • enkel voor ROB-residenten
  • kosten voor kinesitherapie  (verstrekkingen door private kinesitherapeut)
  • kamerbediening : 0,80 € per dag aanwezigheid (uitzondering : medische redenen gestaafd door een doktersattest)
  • verpleegkundig materiaal : glycemiesticks, insulinespuit + naald, lancet, aerosolmasker, aspiratiesonde, maagsonde, urinesonde, zuurstofsonde of masker en materiaal speciale wondzorg.
   (De precieze kostprijs van deze materialen kan bekomen worden bij de deskundige aankoop. Supplementen die niet in de overeenkomst staan, worden niet aangerekend)
 • Alle zaken die de resident persoonlijk vraagt en elementen die niet wettelijk in de dagprijs opgenomen moeten worden, zo onder meer:
  • Voedingsmiddelen die extra gevraagd worden, worden individueel aangerekend aan de prijs die door de catering aan het woonzorgcentrum wordt aangerekend. Een prijslijst is beschikbaar op vraag.
  • Bijvoeding. Het betreft bijvoeding (bv. Fortimel tussen de maaltijden) bovenop de gewone voeding en sondevoeding. Bij de facturatie zal de factuur van de leverancier toegevoegd worden aan de bewonersfactuur. Indien de bewoner echter geen gebruik maakt van de gewone maaltijden (bv. enkel sondevoeding), zullen deze maaltijden in vermindering worden gebracht. Voor de gewone diëten (zoutloos of suikerloos dieet) worden geen supplementen aangerekend.
  • Aansluiting en abonnement internet. Het basisabonnement voor TV wordt door het WZC betaald, alle andere bijkomende individuele aansluitingen en abonnementen (internet, digitale TV) dienen door de resident rechtstreeks aan de maatschappij te worden betaald.

De dagprijs wordt aangerekend van zodra de overeenkomst ondertekend is én de kamer gebruiksklaar is. Indien de bewoner de kamer nog niet betrekt, wordt de voedingskost hiervan afgetrokken.  De kamer mag dan wel reeds worden ingericht.