skip to content

         NIEUWTJES        


En nog dit  

Huiskrantje "Eeuwige lente"

  • Driemaandelijks verzorgt de animatiedienst een uitgave van dit krantje, met artikels en nieuwtjes rondom het Woonzorgcentrum.                Een bevraging naar de voeding en ontspanning behoren tot de vaste rubrieken.

Godsdienstige, filosofische en morele bijstand

  • Elke bewoner van onze instelling heeft het recht op een vrije beleving van zijn godsdienstige, filosofische of morele overtuiging.