skip to content

         NIEUWTJES        


 Gebruikersraad 

Zowel binnen de ROB- als de RVT-afdeling brengen de residenten advies uit over de werking van de instelling. Ze worden bij elk initiatief nauw betrokken en brengen suggesties aan omtrent de ontspanningsactiviteiten, voeding, organisatie....

Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren zetelt in deze raad.