skip to content

         NIEUWTJES        


 
 

 Er zullen handen zijn die je dragen 
en armen waar je veilig bent
 en mensen die zonder vragen 
 zeggen dat je welkom bent.
 
 
Ongeacht afkomst, overtuiging, financiële draagkracht komt iedere persoon die hulpbehoevend is in aanmerking.
Als OCMW instelling verbinden wij ons ertoe een betaalbare zorg voor zorgbehoevende mensen te realiseren.
Onze organisatie, medewerkers en partners zijn belangrijke schakels. Wij gaan voor nieuwe en innoverende ideeën.
 
Kwaliteit van het leven:
... de bewoners:
We willen het de bewoners zo aangenaam mogelijk maken door een goede verzorging, een uitgebreid en aangepast animatieaanbod, verzorgde en gevarieerde voeding en een fris woonzorgcentrum.
Met respect voor ieders eigenheid proberen wij al het mogelijke te doen voor het totale welzijn van onze bewoners.
Zij hebben het recht op een benadering als volwassen persoon. Wij geloven dat het stimuleren tot de grootst mogelijke zelfstandigheid en activiteit gunstig is voor hun algemeen welbevinden.
 
... de (leef)omgeving:
In het WZC-De Linde is er een huiselijke en familiale sfeer tussen bewoners en personeel.
Wij willen onze toekomstige bewoners zo goed mogelijk voorbereiden op hun verblijf. Wij verwachten hierbij ook een actieve bijdrage van de familieleden, verwanten en vrijwilligers die steeds welkom zijn in onze leefgemeenschap.
Hun ondersteunende rol, opbouwende kritiek en voorstellen zijn onmisbaar in de uitbouw van een betere thuis.

... over dementie "samen":
Samen wil het WZC-De Linde het begrip 'dementie' draagbaar maken. Door anders te communiceren kan iedere persoon beter met dementie omgaan. Het gebruik van enkele vuistregels en methodieken geven het WZC een grotere deskundigheid.
Onze referentieverpleegkundige-dementie is een professionele hulpverlener, die zich voortdurend bijschoolt in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving.
In het WZC De Linde is de bewoner met dementie niet alleen.  
 
... over palliatieve zorg en wilsbeschikking:
Vanuit een multidisciplinaire samenwerking met de huisarts, de verpleging, andere zorgverstrekkers en indien mogelijk met de bewoner zelf en zijn familie, wordt een aangepast zorgplan opgemaakt. 
Palliatieve zorg hoeft niet altijd groots te zijn, de nadruk ligt op de ‘gewone‘ menselijke zorgen zoals het bieden van warmte, vriendschap, mee voelen, mee afscheid nemen, angst en pijn verzachten, en zorgen voor comfort.
Binnen het kader van de wetgeving verleent het Woonzorgcentrum haar medewerking aan alle vormen van wilsbeschikking.
 
Kwaliteit van werken:
... over de organisatie:
Met menselijke warmte en het hart op de juiste plaats, bieden we kwalitatief hoogstaande zorg aan op maat van de bewoner en zijn familie. We optimaliseren de zorg door het aanstellen van referentiepersonen en verantwoordelijken.
Er is ruimte voor inspraak en een flexibele werkregeling. 
We hechten belang aan een blijvende goede vorming. Elke nieuwe medewerker krijgt de nodige begeleiding om zich vlot in te werken.
Met aandacht ondersteunen we stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers.